Βρογχοσκόπηση

Είναι η μέθοδος που επιτρέπει να δούμε τους αεραγωγούς, δηλ. την τραχεία, τους βρόγχους και τα βρογχιόλια. Το βρογχοσκόπιο είναι ένας σωλήνας με φως και κάμερα που περνάει μέσα από το στόμα ή την μύτη για να φτάσει στους αεραγωγούς.

Σπιρομέτρηση

Είναι το βασικό τεστ της πνευμονικής λειτουργίας που μετράει τον αέρα που εισπνέεται και εκπνέεται. Είναι μη επεμβατική μέθοδος που μπορεί ν’ ανιχνεύσει την παρουσία πνευμονικής νόσου και την βαρύτητά της.

Υπνικές Άπνοιες

Κατά την υπνική άπνοια ο ασθενής σταματάει ν’αναπνέει στην διάρκεια του ύπνου. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ανώτερος αεραγωγός μπορεί να φράξει πολλές φορές κατά τον ύπνο, μειώνοντας ή και σταματώντας εντελώς την ροή του αέρα.

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Η βοήθεια που παρέχεται στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος είναι η λεγόμενη θεραπευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει την ατομική συμβουλευτική, την γνωσιακή θεραπεία συμπεριφοράς, ψυχολογική υποστήριξη και την φαρμακευτική παρέμβαση όπου κριθεί αναγκαία.

Αέρια αίματος

Η μέτρηση των αερίων αίματος μπορεί να γίνει στο ιατρείο. Γίνεται αιμοληψία από την κερκιδική αρτηρία του καρπού και μετράται το οξυγόνο και διοξειδίο του άνθρακα στο αίμα του ασθενούς.

Προϋπηρεσία

ΙΑΣΩ, Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Τι είπαν για εμάς

Συνεπής, προσιτή και πάνω από όλα σχολαστική στην εξέταση. Επεξηγηματική και διαθέσιμη για κάθε απορία… Μακάρι να ασχολούνταν έτσι όλοι οι γιατροί!

Κανελλά Ειρήνη

Αν επέλεγα κάποιον γιατρό για να με βοηθήσει στη διακοπή του καπνίσματος, σίγουρα θα ήταν η κα Μιχαήλ.

Παναγιώτα Μ.

Top